Chính sách hủy/trả và hoàn tiền

Trường hợp A:

Đối với trường hợp do lỗi của Khách hàng dẫn đến Hợp đồng mua bán phần mềm quản lý bán hàng, thiết kế website hoặc/và Hợp đồng thiết kế website đã ký giữa hai Bên bị thanh lý hoặc chấm dứt trước thời hạn thì Công ty Giải pháp Công nghệ We9s không hoàn lại khoản cước sử dụng phần mềm hoặc/và phí thiết kế website cho Khách hàng.

Trường hợp B:

Đối với trường hợp do lỗi của Công ty Giải pháp Công nghệ We9s dẫn đến Hợp đồng mua bán phần mềm quản lý bán hàng, thiết kế website đã ký giữa hai Bên đã ký bị thanh lý hoặc chấm dứt trước thời hạn thì Công ty Giải pháp Công nghệ We9s đồng ý hoàn lại khoản cước sử dụng phần mềm hoặc/và phí thiết kế website đã thanh toán nhưng chưa sử dụng cho Khách hàng.

0999.999.999